top of page

Children's Folklore Program 2017

View more photos here

Keď sa rozozvučali kedysi dávno zvony v nedeľňajšie popoludnie, ľudia sa schádzali, zaspievali si, ba i zatancovali. V nedeľu, 21. mája sa rozozvučali zvony v priestoroch Kostola sv. Jána Nepomuckého v New Yorku. Aj tentokrát sa zišli ľudia zabaviť, zaspievať, i zatancovať si počas Prehliadky slovenského folklóru.

Slovensko – Americké Kultúrne Stredisko (S-AKS) zorganizovalo už po štvrtykrát folklórne podujatie so zaujímavým programom zameraným na spoznávanie a prezentovanie krásy a rozmanitosti slovenskej kultúry. Program ponúkol piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Navyše návšteníci podujatia si mali možnosť pochutnať na tradičných slovenských jedlách, zakúpiť si slovenské výrobky, cukrovinky a nápoje.

 

Jedna z najznámejších slovenských piesní „Na Kráľovej holi“ v podaní primáša ľudovej hudby Pajtáši, Branislava Briňarského, zaznela ako prvá. Po slávnostnom otvorení podujatia Zuzanou Maziarz, sa ujala slova predsedníčka S-AKS, Sabina Sabados. Pozvanie prijala generálna konzulka SR v NY, pani Ladislava Begeç spolu s pánom manželom. Publiku sa prihovoril aj duch. otec Donald Baker (Cardinal representative, the Dean of the Eastsied Deanary), duch. otec Richard D. Baker (Pastor of the United Parich of St. John Nepomucena & St. Frances X. Cabrini) a zastupiteľ slovenského duchovenstva – otec Martin Kertys (Parochial Vicar of the United Parish of St. John Nepomucen & St. Frances X. Cabrini).

Mladý operný spevák slovenského pôvodu, Andrew Pulver účinkoval v programe už po tretíkrát. Predstavil sa s nádhernou slovenskou piesňou "Rodný môj kraj" zo slovenskej operety "Keď rozkvitne máj", ku ktorej zložil hudbu Gejza Dusík. Na klavíri ho doprevádzala jeho mamka, Tanya Pulver.

Dvojicu úspešných mladých talentov slovenského pôvodu doplnila huslistka Isabella Valčuhová, ktorá získava skúsenosti a reprezentuje sa nielen v Spojených štátoch ale aj na Slovensku. Za doprovodu Pajtášov zahrala Cigánske skladby a Verbunk.

 

Zastúpenie slovenských škôl reprezentovala Lipka Academy z Linden, Slovenská škola pri Kostole sv. Jána Nepomuckého, Hlas a Limboráčik zastupovali Českú a slovenskú školu v New Yorku.

Lipka Academy bola založená pred štrnástimi rokmi pri Kostole sv. Rodiny v Linden, NJ. Žiaci predviedli scénku: “Ako sa Maťko z Ameriky vrátil” a tanec Mariša.

Slovenská škola pri hosťujúcom kostole, sv. Jána Nepomuckého sa zamerala na vzdanie vďaky rodičom, a to prostredníctvom básne od Milana Rúfusa: Modlitba za rodičov. Taktiež v ich podaní odzneli ešte kresťanské detské ukazovačky.

Detský folklórny súbor Limboráčik bol založený v roku 2003 a pôsobí v Astoria, NY. Svoje tanečné umenie predviedli v tanci Gorale, Malé hušare a Zemplínskym tancom.

Spevácku zložku Českej a slovenskej školy tvorí detský spevácky zbor: Hlas. Za hudobného doprovodu Pajtášov zaspievali blok ľudových piesní (Či ne tota, A dze idzeš Helenko, A ja taká dživočka, Dunaj, Dunaj, Tancuj, tancuj). Rytmizovaním priblížili publiku pranie plátna na potoku.

Počas predstavenia sa diváci preniesli na niekoľko minúť do jedného z východoslovenských regiónov – na Šariš a neskôr na Zemplín. A to prostredníctvom folklórneho súboru Limbora, ktorý na americkej pôde pôsobí už 50 rokov.

 

Počas prehliadky sa oslavovala nielen krása a pestrosť slovenského folklóru, ale aj krása dievčat a krojov. V Spojených štátoch sa tento druh krásy oslavuje aj na súťažiach ako je Miss Czech – Slovak Pageant. Publikum potleskom privítalo bývalú Miss Czech – Slovak Missouri Pageant (Queen 2014-2015) a zároveň Miss Czech – Slovak US Pageant (Queen 2014-2015): Morgan McMichen. Morgan svojim prejavom podnietila slovensko-americkú mládež k prechovávaniu a prezentovaniu krásnych folklórnych tradícií, jazyka aj odevu.

Najmladšia účinkujúca prehliadky, Olivia Maziarz, sa predstavila v Piešťanskom kroji, a zaspievala jej najobľúbenejšiu slovenskú pieseň: Tenká som ja, tenučká.

 

Na záver program zazneli zo sláčikov Pajtášov tie najrezkejšie folklórne melódie, ktoré roztancovali nielen účinkujúcich, ale aj publikum.

 

Každoročné stretávanie sa amerických Slovákov na takomto podujatí svedčí o tom, že slovenský jazyk, kultúra a tradície majú veľký potenciál pretrvávať aj za hranicami nášho malého domova.

Slovensko – Americké Kultúrne Stredisko ďakuje za účasť a teší sa na 5. ročník!

bottom of page