top of page

Children's Folklore Program 2015

2. ročník Prehliadky slovenského folklóru

Nezisková organizácia Slovensko - Americké Kultúrne Stredisko (ďalej S-AKS) so sídlom v New Yorku zorganizovala v tretie májové popoludnie Prehliadku slovenského folklóru v podaní detí a mládeže so slovenskými koreňmi. Na podujatí sa zúčastnilo sto účinkujúcich, čo svedčí o aktívnom uchovávaní našej kultúry aj za oceánom.

 

Podujatie sa usporiadalo v hale Kostola sv. Jána Nepomuckého v NYC, otvorila ho hlavná organizátorka programu  Zuzana Maziarz z Hillsborough, N.J.. Duchovný otec Štefan Chanas prihovoril hosťom aj účinkujúcim. Sabina Sabados – predsedníčka S-AKS krátkym príhovorom predstavila činnosť kultúrneho strediska. Zuzana Andreánska, v mene Generálnej konzulky SR v NY Jany Trnovcovej, privítala prítomných hostí a poďakovala učiteľom aj účinkujúcim za vynaložené úsilie.

 

Prvým účinkujúcim bol Andrew Pulver, dvanásťročný operný spevák slovenského pôvodu. Zaspieval najobľúbenejšiu pieseň svojej starej mamy: Keby som bol vtáčkom od Mikuláša Schneidera - Trnavského. Sasha Santiago predstavil tvorbu Petra Breinera, Slováka žijúceho v NY. Peter Breiner skomponoval orchestrálnu suitu, ktorá vychádza zo slovenských folklórnych piesní. Premiéra jeho “Slovenských tancov” bude vo februári budúceho roka v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

 

Program pokračoval rytmickým cigánskym tancom v podaní súboru Limboráčik z Českej a slovenskej školy z NY. Pod vedením Martiny Finkovej, Dany Podžuban a Romana Lewkovicza sa žiaci neskôr predviedli aj Čardášom, tanečným pásmom Vandrovali hudci a Prekáračkami. Detský folklórny súbor Slnovrátok z Hillsborough, NJ vystúpil s tradičnými chorovodami s názvom Nesieme Vám nové leto. Spevom a tancom privítali prichádzajúce letné obdobie (hudobný doprovod a hlasová výučba: Mária Daňková, choreografia: Zuzana Maziarz). Srdce publika si získali aj deti zo Slovenskej komunity v Trenton, pôsobiacej pri Kostole sv. Michala v NJ. Dve spevácko-tanečné čísla nacvičili pod vedením Dagmar Sabovej, Sylvie Warywodovej a Gabiky Porubskej. Domáca Slovenská škola pri Kostole sv. Jána Nepomuckého zaspievala najmilšie slovenské piesne, ktoré nacvičili spolu so svojimi učiteľkami: Renátou Bukovičovou a Zuzanou Zemanovou.

O spestrenie programu sa postaralo aj Slovenské centrum detí Lipka pri Kostole sv. Rodiny v Linden, NJ.

Pani učiteľka Marianna Fečová, p. uč. Ingrid Mažariková a p. uč. Jarmila Hrehová nacvičili scénku O dvanástich mesiačikoch. Výberom detských hier z pokladnice ľudovej slovesnosti si škola Domovinka pripravila pestré vystúpenie obohatené o hru na husle v podaní žiačky Viktórie Holubecky. Domovinka bola založená pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Clifton, NJ. Na príprave programu sa podieľali: p. Martina Szotaková, p. Erika Klepancová a p. Vlado Horanica. Širokým výberom piesní z ľudovej a slov. populárnej hudby sa môže pochváliť detský spevácky zbor Hlas. Bol založený pri Českej a slovenskej škole v NY a pracuje pod taktovkou pani Andrey Valčuhovej a pani Janette Parvakis. Zaspievali vybrané piesne zo svojho repertoára za hudobného doprovodu ľudovej hudby Pajtáši z NY.

 

Na záver účinkujúce deti spojili svoje hlasy a zaspievali spoločne ľudovú pieseň “Kopala studienku” za doprovodu Márie Daňkovej a Radoslava Lesaya. Tým si pripomenuli, že práve melódia tejto piesne slúžila ako základ pre vznik slovenskej štátnej hymny.

 

Publikum oceňovalo výkony detí veľkým potleskom. V hale kostola vládla veselá nálada vďaka pestrému programu, úžasnej podpore v hľadisku aj ľudovej hudbe Pajtáši. Výberom zo slovenských jedál si hostia mohli vychutnať pravú slovenskú atmosféru počas celého popoludnia.

Tento prejav úcty a lásky k folklóru i tradíciám si uchovávame aj vďaka obetavej práci ľudí, ktorí pri organizačnej príprave, či nácviku detí vkladajú do celého procesu kúsok zo seba, aby potešili ostatných. Podporou takéhoto podujatia si S-AKS plní svoje poslanie a rozširuje krásu a rôznorodosť našej kultúry aj za hranice slovenskej komunity.

We're on the radio! Check out RTV's podcast about our recent Children's Folklore Program:

Prehliadka Slovenskeho Folkloru v New Yorku - rtv
00:0000:00
bottom of page